El gest captat

Reunim la sèrie de 5 imatges de Joan Abella