El gest captat

Reunim la sèrie de 5 imatges de Joan Abella

Fent Santa Tecla

Albert Rué ha elaborat una sèrie fotogràfica des de la intimitat de la festa